x
 
  
 
 

x
Ylläpito itsehoidolla - MinimizeOCI
MinimizeOCI tarkoittaa potilaan kotona tehtävää itsehoitoa. Niitä tehdään alussa joka aamu vähintään viikon ajan ja tarvittaessa yksilöllisesti hyvinkin pitkään. Hoitoja toistetaan riittävän usein, jotteivät kaarikäytäviin esimerkiksi nukkuessa tai joissakin pään liikkeissä valuvat otokoniot aiheuta oireita, vaan näkö ja hahmotus säilyvät hyvinä. Hoitoja tehdään etukäteen, eikä odoteta, että näkeminen ja hahmottaminen alkavat huonontua. Hoitojen määrä on yksilöllinen.

Jatkossa Semontin tai Epleyn hoitoja voi kokeilla myös iltaisin tehtäväksi.

Mikäli tilanne huononee, testataan, onko toisen puolen horisontaalisessa ja anteriorisessa kanavassa häiriötä. Sen jälkeen hoidetaan vain molempia puolia vuorotellen, myöhemmin esiin tullutta hieman harvemmin. Molemminpuolinen löydös on yleinen vaikeammissa tapauksissa.

Hoito helpottaa erittäin merkittävästi luki- ja oppimishäiriötä, lisää lukunopeutta merkittävästi ja oikein lukemista, visuaalista hahmottamista, koordinaatiota, ja näiden reaktiivisten vaikutusten purkua. Opiskelun ja tulosten saavuttamisen helpottuminen. Koska hoitojen seurauksena tulee verisuonien laajeneminen ja verenpaineen lasku, ei ilman lääkärin kannanottoa suositellä sydänpotilaille, joille tämä voisi aiheuttaa vaaratekijän. Tämä hoito tapahtuu itsehoitona ja potilas saa PractiseOCI hoidon yhteydessä ohjeet jatkohoidon suorittamiseksi.

Hoito-ohjearkisto