Hoitomenetelmä - PractiseOCI
Hoidetaan TestOCI -osion perusteella löydettyjä ongelmia. Hoitojen tekeminen edellyttää asianmukaista koulutusta. Tässä esitetyt prosessit ovat pelkistettyjä kuvauksia itse hoitotapahtumasta. Hoito helpottaa erittäin merkittävästi luki- ja oppimishäiriötä, lisää lukunopeutta ja vähentää merkittävästi lukuvirheitä, parantaa visuaalista ja kuulonvaraista hahmottamista, koordinaatiota ja parantaa näiden reaktiivisten vaikutusten purkua. Opiskelu ja tulosten saavuttaminen helpottuvat. Koska hoitojen seurauksena tulee verisuonien laajeneminen ja verenpaineen lasku, ei ilman lääkärin kannanottoa suositella sydänpotilaille, joille tämä voisi aiheuttaa vaaratekijän. Hoidon jälkeen käsinojallisessa tuolissa istuminen 2 min on välttämätön. Jos luki-oppimishäiriötä hoidettaessa lukunopeus tai oikein lukeminen ei tällöin parane, se on merkki molemminpuolisuudesta. Mitataan ennen ja jälkeen hoidon. Tällöin hoidetaan vastakkainenkin puoli, jolloin tulos paranee kokemuksen mukaan.
Jos hoitojen tuloksen oltua hyvä yhden puolen hoidolla, se heikkenee, kyseessä on molemminpuolinen OCI eli kaarikäytävän otokonioärsytys. Tällöin tehdään toisenkin puolen hoidot. Se on sitä todennäköisenpää, mitä hankalampi on vaivan lähtötilanne. Jatkossa tehdään molempien puolten hoitoja.
Jos halutaan maksimaalinen tulos, hoito on joka aamu jatkuvasti.
Voi kokeilla hoitojen harventamista jos teho säilyy. Samoin Epleyn tai Semontin asentohoito voidaan sijoittaa iltaan.

Seikkaperäinen selostus

Hoito-ohjearkistoon