Testausmenetelmät - TestOCI
Koska kaikki kaarikäytävät ovat samassa nestetilassa tasapainoelimessä, riittää yhden testaaminen ja sen löydyttyä kaikkien kolmen kaarikäytävän hoito sillä puolella. Herkin testi on Rahkon testi superioriseen eli anterioriseen kaarikäytävään. Se tehdään seuraavasti. Seistään jalkaterät vierekkäin kiinni toisissaan. Kumarrutaan n 30 astetta lantiosta taittaen eteenpäin Suljetaan silmät. Oikaistaan seisomaan suoraan. Pidetään silmät kiinni ja seistään n 30 sekunttia. Toistetaan 4-5 kertaa tai riittävä määrä. Tuloksen arviointi: 30 sekunnin seisomisen aikana alkaa jossain vaiheessa tulla lievää hidasta kaatamista toiselle sivulle. Mitä useammin testataan, sitä enemmän lisääntyy kaatamistaipumus. (kumuloituminen) Seurataan siis hidasta liikettä, ei nopeaa tahdonalaista korjausliikettä. Sitten hoidetaan Lempertin, Rahkon ja joko Epleyn tai Semontin mukaan kaikki kolme kaarikäytävää siltä puolelta, mihin testi kaataa hitaasti.
Kaikki kolme kaarikäytävää voidaan testata eriksen, mutta herkin eli Rahkon testi selvittää nopeimmin hoitopuolen.
Horisontaalisen kaarikäytävän testaamiseen käytetään Rahkon WRW-testiä (Walk - Rotate - Walk) vasemmalle ja oikealle, superiorinen kaarikäytävä testataan Rahkon testillä ja posteriorinen kaarikäytävä voidaan testata käyttäen Hallpiken testiä (ks. linkki). OCI voi olla myös molemminpuolinen ja tulee esiin jonkin ajan kuluttua tuloksen laskemisena, jolloin hoidetaan toinenkin puoli ajoittain vuorotellen. Testien tekemiseen vaaditaan asianmukainen koulutus. Muita kuin menetelmien yhteydessä mainittuja apuvälineitä ei tarvita. Lattiapintaa tarvitaan kävelyyn muutama neliömetri. Koska hoitojen seurauksena tulee verisuonien laajeneminen ja verenpaineen lasku, ei ilman lääkärin kannanottoa suositella sydänpotilaille, joille tämä voisi aiheuttaa vaaratekijän.

Seikkaperäinen selostus

Hoitoohjearkisto