Testausmenetelmät
Koska kaikki kaarikäytävät ovat samassa nestetilassa tasapainoelimessä, riittää yhden testaaminen ja sen löydyttyä kaikkien kolmen kaarikäytävän hoito sillä puolella.

Herkin testi on Rahkon testi superioriseen eli anterioriseen kaarikäytävään.

Se tehdään seuraavasti:
1 Seistään jalkaterät vierekkäin kiinni toisissaan.
2 Kumarrutaan n 30 astetta lantiosta taittaen eteenpäin.
 Suljetaan silmät.
3 Oikaistaan seisomaan suoraan. Pidetään silmät kiinni ja seistään n 30 sekunttia. Toistetaan 4-5 kertaa tai riittävä määrä.

Tuloksen arviointi:
30 sekunnin seisomisen aikana alkaa jossain vaiheessa tulla lievää hidasta kaatamista toiselle sivulle. Mitä useammin testataan, sitä enemmän lisääntyy kaatamistaipumus. (kumuloituminen) Seurataan siis hidasta liikettä, ei nopeaa tahdonalaista korjausliikettä. Eteen taakse liikkeellä ei ole merkitystä.

Jos luki-oppimishäiriötä hoidettaessa lukunopeus tai oikein lukeminen ei tällöin parane, se on merkki molemminpuolisuudesta. Tämä voi tulla esiin parin kolmen viikonkin kuluttua.
Sitten hoidetaan Lempertin, Rahkon ja joko Epleyn tai Semontin mukaan kaikki kolme kaarikäytävää siltä puolelta, mihin testi kaataa hitaasti.

Toinen vihje: molemminpuolisuudesta: Kun seurataan tarkan näkökentän laajenemista, se ei laajene n 120-150-180 asteeseen nenän kärjestä. Seurataan testaajan kasvojen keskelle katsoen kuinka laajassa kulmassa nenän päästä potilas tunnistaa sormet sormiksi. Kysytään, näkyvätkö sormien taipeitten juovat, kynnet eli tunnistaako potilas sormet sormiksi, ei siis nakeiksi. Haetaan pienin kulma, jossa molemmat sormet ovat sormia. Vertauspohja on sama kulman suuruus ennen asentohoitoja.
Toinen vaihtoehto on selkeästi epäsymmetrinen näkökenttä keskiviivan suhteen.

Kolmas vihje: Kävelyä edestakaisin; käännöksissä esiintyy horjahtelua ja kompensatorisia käsien liikkeitä. Tässä yhteydessä on varmistuttava, ettei potilas tuijota samaan pisteeseen visuaalisena fiksaationa kompensatorisesti. Selitetään menettelyn haitallisuus sen estäessä kehon normaaleja kompensatorisia liikkeitä. Tarvittaessa poisopetellaan kävelemällä esim. käytävällä ja koko ajan katsellaan sivuilla, kunnes kävely luonnollistuu..

Neljäs vihje: Rahkon WRW testi. Jos tämä on positiivinen hoidetun vastakkaiselle puolelle, hoidetaan myös se puoli kaikilla kolmella hoidolla.

Viides vihje: Paradoksaalinen rahkon testin voimakkuuden kasvu hoidetulla puolella. Kuuden kaarikäytävän utrikuluksen ja sakkuluksen yhteisvaikutus voi tulostua myös lisääntyneenä testin reaktiovoimakkuutena. Tilanne on harvinainen, mutta esiintyessään huomioitava.
Mikä tahansa näistä löydöksistä aiheuttaa vastakkaisenkin puolien hoidon jolloin tulos paranee kokemuksen mukaan. )

Jos hoitojen tuloksen oltua hyvä yhden puolen hoidolla, vaikutus heikkenee , kyseessä on molemminpuolinen OCI eli kaarikäytävän otokonioärsytys. Tällöin tehdään toisenkin puolen hoidot alkuperäisen perään. Se on sitä todennäköisenpää, mitä hankalampi on vaivan lähtötilanne.

Suoritusjärjestys on:
Ensin aina ensimmäisenä hoidettu puoli , kolme hoitoa, sitten jälkimmäisen kolme hoitoa.

Muiden kaarikäytävien testit ( ei käytetä tässä metodissa )
Horisontaalisen kaarikäytävän testaamiseen käytetään Rahkon WRW-testiä (Walk - Rotate - Walk) vasemmalle ja oikealle, superiorinen kaarikäytävä testataan ym. Rahkon testillä ja posteriorinen kaarikäytävä voidaan testata käyttäen Hallpiken testiä (ks. linkki) tosin epäherkkä.

OCI voi olla myös molemminpuolinen ja tulee esiin heti tai jonkin ajan kuluttua tuloksen laskemisena, jolloin hoidetaan toinenkin puoli .
Koska hoitojen seurauksena tulee verisuonien laajeneminen ja verenpaineen lasku, ei ilman lääkärin kannanottoa suositella sydänpotilaille tai muille, joille tämä voisi aiheuttaa vaaratekijän.

Rahkon WRW-test (Walk - Rotate - Walk) vasemmalle ja oikealle:
1. Näytä ensiksi miten testi tehdään.

2. Kävellään suoraan eteenpäin tavanomaisella nopeudella, käännytään ripeästi vasemman jalan varassa vasemmalle ja palataan omia jälkiä takaisin. Sen jälkeen käännytään oikean jalan ympäri oikealle ja palataan ripeästi omia jälkiä takaisin. Silmät suljettuna on herkempi, koska näköaistin apu puuttuu.

3. Verrataan oikealle ja vasemmalle kääntymisen vaikeutta. Vaikeampi suunta kertoo sen vaakasuoran kaarikäytävän, joka hoidetaan. Löydöksiä voivat olla esimerkiksi seuraavat: - Kääntyminen on väkisin tehdyn näköistä ja ikään kuin hidastettua toiseen suuntaan. Kädet tekevät korjaavan tai tasapainottavan liikkeen. - Käännös jää kesken ja jalka painetaan alas jo ennen täyttä 180 asteen käännöstä - Tukijalan viereinen jalka siirtyy sivusuunnassa tukemaan kauemmas Ei käännytä lainkaan tukijalan varassa, vaan kävellään pyöreässä kaaressa. Lapset aloittavat usein helpomman kääntymissuunnan puolelta. Jos löydöstä ei ole, testi voidaan toistaa silmät suljettuna, jolloin se on herkempi.
Koska OCI on perinnöllinen, voi vanhempien testauslöydös antaa vihjeen siitä, että ongelma esiintyy myös jälkeläisillä.

Posteriorinen kaarikäytävä (alas/taaksepäin suuntautuva)

Hallpiken testi (Ei käytetä tässä metodissa puuttuvan herkkyyden takia)

1. Näytä ensin miten testi tehdään.

2. Henkilö istuu selin tutkijaan tutkimussängyllä ja asettautuu makuulle ripeästi. Tutkija kannattaa henkilön päätä vinosti vasemmalla noin 45 asteen kulmassa hieman alaspäin.

3. Seurataan huimauksen tunnetta. Viive 10-15 sekuntia. Henkilö raportoi kiertämistä, keinuttamista, pahoinvoinnin tunnetta, jalkojen ylös nousemista tms.

4. Samalla tavoin testataan oikeanpuoleinen posteriorinen kaarikäytävä


Seikkaperäinen selostus

Hoitoohjearkisto