Lukihäiriön eli dyslexian hoitoa käsittelevä PowerPoint esitys Katso tästä
Etene esityksessä nuolia käyttämällä.

Projektin edistämiseksi on julkaistu postimerkki.
Lisätietoja ja tilauslomake

 Mikä on ReadingOCI+ projekti?Dosentti Tapani Rahko on kehittänyt ja ottanut käyttöön ReadingOCI asentohoito-
menetelmän (OCI = Otolith Canal Irritation), jolla voidaan vähentää tai poistaa erilaisia
lukemiseen ja koordinaatioon liittyviä häiriöitä.

Tampere-Kalevan rotaryklubi on päättänyt auttaa tiedon levittämisessä tästä
hoitomenetelmästä, jotta mahdollisimman useat ihmiset pääsisivät hoidon piiriin.

Näpäyttämällä kuvan osoitinpuikon päätä voit noutaa koululle esitteen pdf muodossa
Siitä näkee helposti mitä koulu ja koululainen hyötyy.

 
Tavoitteena hyvä lukutaito ja syrjäytymisen ehkäisy

Dosentti Tapani Rahko on kehittänyt ReadingOCI (Otolith Canal Irritation) -asentohoitomenetelmän, jolla voidaan poistaa tai vähentää erilaisia lukemiseen ja tasapainoon liittyviä häiriöitä sekä parantaa lukutaitoa ja lisätä oppimiskykyä kaikissa ikäluokissa. ReadingOCI sisältää testauksen, hoitomenetelmät ja ylläpidon . Suurin hyöty on saavutettavissa lapsilla ja nuorilla. Potilaiden tilan edistymistä on tutkittu tieteellisesti. Rahko on 18 vuoden aikana testannut menetelmillään noin 15 000 potilasta, iältään 3,5 vuodesta 94 vuoteen. Lukunopeus on mitattu ennen ja jälkeen hoitojen n. 4000 henkilöllä. Mittaustulosten mukaan koululaisten lukunopeus kasvoi ensimmäisen hoitokerran jälkeen yli 40 prosenttia ja sanojen oikein lukeminen parani merkitsevästi. Tämä on vaikuttanut tuntuvasti myös muihin oppimistuloksiin. Elinikäisellä itsehoidolla luki- ja oppimishäiriötä voidaan vähentää merkittävästi.
Arviolta 750 miljoonalla ihmisellä on jonkinasteinen lukihäiriö.
Asentohuimauksessa ja sen oireettomassa taustailmiössä tasapainoelimen pohjalla olevasta suoraviivaisia liikkeitä aistivasta utriculuksesta lähtee liikkelle otokonioita eli hyvin hienoja kalkkikivihitusia. Nämä hituset utriculuksessa jäävät painonsa takia hieman jälkeen pään liikkuessa ja kertovat alla oleville hermosoluille, mihin suuntaan ja paljonko liikuttiin.Toisilla henkilöillä perinnöllisesti, lapsesta lähtien, näitä hiukkasia kulkeutuu kiertoliikkeitä aistiviin kaarikäytäviin.
Löydös on luultua yleisempi ja löydettävissä herkemmillä Rahkon testeillä. Kaarikäytävien nesteen sekaan tulevat hituset tuottavat satunnaisia häiriöitä ja silmien ohjausliikkeet ovat epätarkkoja. Tällöin kuva, joka syntyy verkkokalvolle, tallentuu aivoihin myös epämääräisenä muistijälkenä.
Sen laatu ja sillä toimiminen vaatii aivoilta paljon ylimääräistä työtä ja tulos on huonompi. Näkö on heikohko, keskeinen tarkan näön alue on epätarkka, tarkan näkökentän laajuus on kapeampi. Tällöin samaan aikaan nähdään pienempi alue. Silloin luettu lause on rakennettava uudelleen pienemmistä palasista. Se tekee lauseen ymmärtämisestä hankalampaa.

SYRJÄYTYMISRISKI
Vähitellen osa lapsista väsyy yrittämään, kyllästyy ja turhautuu. Koska hahmottaminen vaatii kapealla tarkalla näkökentällä jatkuvaa pään kohdistamista ja ponnistelua puheen hahmottamisessa, tämä kuormittaa lisää: ADHD ja ADD. Tapahtumasarja voi johtaa syrjäytymiseen. Tämä ilmiö matkii aivoperäistä häiriötä, vaikka kyseessä on aistiperäinen häiriö. Sen tuottama rivien hyppiminen ja sanojen välien katoaminen sekä edestakaisin lukeminen ja arvailu jäävät pois korjattaessa ne ReadingOCI -menetelmällä. Kun tarkka näkökenttä on laajempi , nähdään samaan aikaan useita sanoja. Siis luetaan lauseen pätkiä suoraan ilman tallennusta osista ja rekonstruointia, siis ajatuksia ja ymmärretään sisältö heti. Koulutuksien yhteydessä demonstraatiohenkilöt ovatkin sanoneet ymmärtävänsä heti luetun. Aikaisemmin korostetun lukunopeuden kasvun sijasta onkin tärkeämpää katsoa, kuinka helposti hahmottaa suurempia kokonaisuuksia. Tarkan näkökentän laajenemisen mittaaminen vasta varmistaa todellisen hyödyn objektiivisesti.
Lapsi syntyy aivojen osalta epätäydellisenä. Täydellinen viimeistely ei ole mahdollista raskauden kuluessa.
Aivot siis kehittyvät, luovat ohjelmia ja aistien kautta syntyvät toiminnat.
Jos aistikanavissa on ongelmaa, se heijastuu aivojen kehitykseen. Toiminnoissa on ongelmia.
Kun aistien tuottama informaatio saadaan paremmin toimivaksi, aivojen toimintatapa on parempi. Tilanne korjautuu iästä riippumatta.
Luki- ja oppimishäiriöissä on mukana myös keskushermoston rakenteellinen osio , jonka suuruus vaihtelee merkityksettömästä suureen.

Seuraavassa muutama readingoci metodin hoitotulos syrjäytymisen ehkäisyssä. Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen tulokset v.2005 Hataran ja Hakkaraisen kanssa toivat esiin selvän muutoksen 20:llä osallistujalla, joilla oli lukemisen hankaluutta Niilo Mäki Instituutin testeillä mitattuna. Mitattiin kirjoitusvirheet ja sanojen erottelu ennen ja jälkeen asentohoitojen: Kirjoitusvirhepisteet ennen 32 jälkeen 42 kontrolli 62 pistettä. Sanojen erottelussa ennen 23 jälkeen 49 kontrollissa 53 pistettä. Materiaali on esitetty Ammatillisten oppilaitosten erityisopettajien valtakunnallisessa koulutuksessa 2008 ja 2016.
Oppivax hanke 2007-2009 Kotkassa, jonka tarkoitus oli parantaa oppimisvaikeuksien löytämistä, hoitoa ja ehkäistä syrjäytymistä. Mukana oli Sotek säätiö ja Helsingin Yliopiston Palmenia Instituutti , jotka kouluttivat , ohjasivat ja selvittivät jatkotoimia prosessissa Kotkan alueella. Toimijat koulutettiin readingoci metodiin ja se otettiin käyttöön.
Seminaariraportissa todetaan saatavan apua nuorten lukemisen ongelmiin ja hahmottamiseen. Itsetunto parani. Siinä toivotaan metodin yleistyvän entisestään ja tulevan osaksi kouluterveydenhuoltoa. Parhaimmassa tapauksessa oppilas pystyy asentohoidon avulla suorittamaan normaalin perusopetuksen ilman yksilöllistämistä., todetaan seminaariraportissa edelleen. Edelleen kirjoittajat pitävät ensiarvoisen tärkeänä, että erityisesti jo ala-asteikäiset pääsisivät asentohoitoon.
Sasky/Saso Läpsy IV vv. 2014-2016 Sastamalan ammatillisessa koulutusyhtymässä loppuraportin mukaan keskeyttämisen ehkäisy ja läpäisyn tehostaminen ammatillisessa koulutuksessa hyötyi opiskelijoiden lukihäiriön hoidosta readingoci metodilla. Hankkeeseen sitoutuneista nuorista kukaan ei ole keskeyttänyt opintojaan hankkeen aikana elämäntilanteen tai terveydentilan ongelmista huolimatta. Metodi on nyt pysyvästi käytössä.
Uudenmaan diakoniapiirin vetämä Vamos pyysi asentohoito koulutuksen 2015 valtakunnallisen syrjäytymisen ehkäisyprojektinsa käyttöön. Koulutuspäiviä oli kaksi . Käytiin läpi toimintatavat ja käytännön ohjeistus sekä tehtiin menetelmän demonstraatiot Helsingissä.

 
Metodin sovellusta käytännössä - Kanta-Hämeen erityisopettajayhdistyksen seminaari 24.11.2011  

 
Dos. Tapani Rahko ja johtaja Seppo Laalo
kertovat metodista ja saavutetuista tuloksista.


Kanta-Hämeen erityisopettajayhdistyksen järjestämä seminaari
Koulutuskeskus Tavastiassa, Hämeenlinnassa.
Paikalla oli 100 osallistujaa Hämeenlinnasta, Janakkalasta,
Hattulasta, Riihimäeltä ja Hyvinkäältä. Osallistujat koostuivat
luokanopettajista, erityisopettajista, kouluterveydenhoitajista,
koulupsykologeista, lukihäiriöisten vanhemmista.
Paikalla oli myös yksi rehtori.


 

TestOCI: Testaamalla selvitetään kumman puolen taspainoelimen häiriö on voimakkaampi ja asentohoidot aloitetaan siltä puolelta.
PractiseOCI :TestOCIn tuloksen pohjalta havaittu ongelman aiheuttaja on järkevää poistaa noin puolen tunnin kestoisella kolmen kaarikäytävän asentohoidolla.
MinimizeOCI: Parantuneen tilanteen itsehoito.