Projekteihin osallistuneiden kommenteja hoitomuodosta
Sivistysjohtaja Nina Lehtinen, Lempäälä:
ReadingOCI-hoitomenetelmä laajennetaan kaikkiin Lempäälän kou-luihin. Se on hyvä hoitolisä oppimishäiriöiden poistamiseksi. Menetelmä liitetään Kelpo-hankkeeseen.
Yliläkäri Jorma Kivekäs ja hoitotyön johtaja Sari Tommila
ReadingOCI on mielenkiintoinen lisä luki- ja oppimishäiriöiden hoi-tamiseksi. Hoitomuotoa jatketaan Lempäälässä.
Lempäälän kouluterveydenhoitajat seminaarissa 12.2.2010
ReadingOCI-hoitomuoto tulee ottaa käyttöön kaikissa Lempäälän kouluissa. Hoidot voidaan suorittaa normaalin kouluterveydenhoito-työn yhteydessä ilman, että niistä aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia.
Sivistystoimenjohtaja Matti Hursti, Ylöjärvi
Ylöjärvi ottaa ReadingoCI-hoitomenetelmän laajennetusti käyttöön kouluissaan. Se liitetään keihäänkärkenä Kelpo-hankkeeseen. Hoito-muoto on ainoa nopeasti konkreettisia tuloksia tuova menetelmä luki-ja oppimishäiriöiden korjaamiseksi. Hoitomenetelmä ei aiheuta kunnalle ylimääräisiä kustannuksia.
Perusturvajohtaja Kari Virta, Ylöjärvi
Tulokset näyttävät ehkä liiankin hyviltä. Jatkamme ja laajennamme hoitomuotoa.
Opetusneuvos Rainer Domisch, Opetushallitus (eläkkeellä)
Olen yli 30 vuoden aikana tehnyt töitä lukihäiriöiden poistamiseksi.
ReadingOCI- hoitomuoto on ensimmäinen, joka tuo todellisia tuloksia, jopa ilman lisäkustannuksia.