Palaa

Hoidon aikainen ja hoidon jälkeinen dokumentointi
Hoitotuloksien seuraamiseksi ja vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi on tärkeää,
että hoidot suoritetaan dos. Tapani Rahkon kehittämän hoitomuodon mukaisesti.
Tulokset on dokumentoitava välittömästi ennen hoitoja ja heti hoitojen jälkeen.
 
Dokumentointiperiaatteet:
Oppilaskohtaiset tiedot jäävät koulun haltuun.
Kalevan Rotaryklubille toimitetaan tiedot anonyymeina luokkakohtaisesti yhteesä-rivitietoina. 
Tiedoista tulee ilmetä lisäksi: koulun nimi, luokan numero ja oppilaslukumäärä kokonaisuudessaan,
hoidon suorittaneen terveydenhoitajan tai vastaavan nimi, hoidettujen oppilaiden lukumäärä ja hoitopäivämäärä.

Ohessa on lomake lukunopeuksien ja lukuvirheiden dokumentointia varten (Malli MS Word / Sama .pdf muodossa). 

Luetun ymmärtämistesti (Allu) ja sanelu/kirjoitustesti laaditaan kouluilla käytössä oleville lomakkeille.
Niiden raportoinnissa Kalevan Rotaryklubille noudatetaan yllä esitettyä rakennetta.
Näiden lomaketietojen perusteella Kalevan Rotaryklubi laatii koulu- ja luokkakohtaisen yhteenvedon (Malli).