Palaa

SEURANTA/HOITOPALAUTE

Opettajat ja vanhemmat seuraavat korjautumista.
Jos tulee suorituskyvyn lasku yhteys kouluterveydenhuoltoon,
jossa testataan uudelleen (molemminpuolinen häiriö)
ja hoidetaan. 

Järjestetään seurantaa ja palautetta varten vanhempainilta