Palaa

Hoidettavien oppilaiden valinta

Esikoulun-, luokan- ja erityisopettajat
yhdessä vanhempien kanssa suorittavat valinnan.