Behandlingsinstruktioner kan nedladdas här
  (OBS behandling får utföras endast av utbildad personal)
  För ytterligare information vg kontakta tapani.rahko(at)kolumbus.fi el. seppo.laalo@reallog.fi